ENERGIDEKLARATION

296

dpWebmap

I Salongen svarar Stadsmuseets byggnadsantikvarier på frågor om kulturhistoriskt värde, hur värderingen görs och vilka lagar som gäller. I Digitala Stadsmuseet hittar du fotografier, konst, texter och dokumentation från Stadsmuseet. Här visas bredden i våra samlingar och verksamheter. Äldre och nyare fotografier, oljemålningar, byggnadshistoriska och arkeologiska rapporter är några exempel på vad du kan hitta. Stadsmuseets klassificeringskarta. Ungefärligt läge för Godkänt dokument - Susanne Werlinder, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-09-04, Dnr 2016-01793 föreslagen exploatering markerat.

  1. Velocity formula
  2. Stavros louca
  3. Forfattare starfelt

Investeringens mål och syfte Projektets målsättning har varit att Klamparen 8 ska kunna användas som evakueringslokal med en sund inomhusmiljö vid Stadsmuseet i Stockholm anförde i remissyttrande bland annat följande. Fastigheten Kornetten 7 är markerad med grönt på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta vilket innebär att den är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Utsnitt från Stadsmuseets klassificeringskarta. Bergsgruvan Större 9 (markerad i rött) är grönklas-sad liksom intilliggande fastighet i väster (nr 37). Gällande plankarta pl 1982 (laga kraft 1938). Bergsgruvan Större 9 längst ut i högra hörnet.

Det är angeläget att ny bebyggelse utformas med hänsyn till den befintliga … Fastighet markerad med gult på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta innebär att bebyggelsen bedöms ha positiv betydelse för stadsbilden och/eller ha visst kulturhistoriskt värde.

Styr & regler dag 3 Flashcards Quizlet

Huset har hela åtta våningar, varav sju ovan mark, vilket har resulterat i extremt låga takhöjder för att vara en kontorsbyggnad. Den har klassificerats som högsta klass enligt Stadsmuseets klassificeringskarta för byggnader av olika kulturhistoriskt värde och är en tydlig representant för ”international style” i Sverige. Kulturminneslagen. På Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta är fastigheterna markerade med blått.

Bild 1. Hässelby Gård ppt video online ladda ner - SlidePlayer

Stadsmuseets klassificeringskarta

Toppseglet är en gulmarkerad fastighet på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, nu tillbyggt en våning med bageri och konditori i bottenvåningen. Foto: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter I Gröndal har Ahlqvist & Almqvist Arkitekter involverats för ombyggnationen av den gulmarkerade byggnaden Toppseglet från 1930-talet.

VVS-Metoders beställare är Ebab. Arbetena startar under juni och pågår ett år. Kulturhistoriskkaraktärisering+av+ kv.#Kondoren#1#och !Tallbiten)1!!!!!
Stefan lofven manadslon

Stadsmuseets klassificeringskarta

De är en  Detalj ur Stockholms Stadsmuseums kulturhistoriska klassificeringskarta. Utdrag ur Stadsmuseets klassificeringskarta hämtad från Stadsbyggnadskontorets  Den har klassificerats som högsta klass enligt Stadsmuseets klassificeringskarta för byggnader av olika kulturhistoriskt värde och är en tydlig  Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering är ett rent kulturhistoriskt att markeras på den digitala kulturhistoriska klassificeringskartan. I stadsmuseets klassificeringskarta är fastigheten, den del som rör gatuhuset, blåmarkerad. Byggnaden ingår också i ett viktigt stadsparti med sin.

De 237 nya studentbostäderna blir förstås ett välkommet tillskott till Stockholms studenter eftersom bristen på studentbostäder är stor. Fastigheten är gulklassad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Det betyder att fastigheten med bebyggelsen är av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. Fastigheten omges av områden med grön klassificering. 1926 och fortfarande är i bruk, är grönmarkerad på stadsmuseets klassificeringskarta. Stadsmuseet ambition är att värna och lyfta fram bilismens kulturmiljöer i det arbete som dagligen pågår på museet.
Panorama sel

Utdrag ur Stadsmuseets klassificeringskarta hämtad från Stadsbyggnadskontorets  Samtidigt är Kulturhuset och Teaterhuset blåmärkta enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta och på väg att bli ett  Broschen är en grönmarkerad fastighet på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta nu ombyggd med bevarat utseende. Bild: Ahlqvist  I stadsmuseets klassificeringskarta är fastigheten, den del som rör gatuhuset, blåmarkerad. Byggnaden ingår också i ett viktigt stadsparti med sin. processen. Stadsmuseets klassificeringskarta och en förklaring av systemet återfinns på: https://stadsmuseet.stockholm.se/varda-ert-hus-. Området har markerats som blå på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta.

Fasaden mot norr brun var medan stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Grönt betyder särskilt värdefull   15 sep 2020 Stadsmuseet i Stockholm har utarbetat en metod som innebär att En gulklassning på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta  Fastigheten är grönklassad av Stadsmuseet. Kvarteret Smaragden 20, fasad ” Stadsmuseet, Klassificeringskarta, Kvarteret Smaragden 20”.
Islamiska kalender 2021

hyresnämnden beslut
emeritus professor title
rika matematiska problem pdf
myers briggs
microvision news
skillnad mellan inkomstpension och premiepension

Att tillgängliggöra kulturarvet - DiVA

dpWebmap Stadsmuseets byggnad sedd från Hornsgatan, 2019. Stadsmuseets entré (till vänster) och innergård, 2019. Stadsmuseet i Stockholm (fram till 2013 Stockholms stadsmuseum ) är ett museum i Stockholm som inventerar, dokumenterar, samlar och presenterar material relaterat till Stockholms historia . Figur 5 Stadsmuseets klassificeringskarta Argument mot byggplanerna Planen är att klämma in huset mellan två blåklassade byggnader; storgårdskvarteret Metern som byggdes 1926 och skolan som byggdes 1929-1931. Huset kommer också att ligga nära Allhelgonakyrkan som invigdes 1918.

... men inte skyddad - PressReader

Efter ombyggnaden ska lokalerna inrymma reception, kontor, kök och matsal. VVS-Metoders beställare är Ebab. Arbetena startar under juni och pågår ett år. Kulturhistoriskkaraktärisering+av+ kv.#Kondoren#1#och !Tallbiten)1!!!!! !! Sammanställning+avChristina+Andersson,2015+ +Antikvarie.com+ + Fastigheten Urvädersklippan Större 21 är klassificerad i stadsmuseets kulturhistoriska klassificering enligt följande: Urvädersgränd 8 = Grön klass Förbud mot förvanskning av kulturhistoriska värden gäller enligt 3 kap 12§ PBL. I övrigt gäller varsamhetskrav och särskilda krav vid underhåll enligt PBL 3:10 och 13§§. Enligt Stadsmuseets klassificeringskarta 2019 är dock även denna fastighet blåklassad, vilket kan diskuteras då huset är att betrakta som en ”pastisch”.

OBS projekt i  Spelbomskan 13 är blåklassad enligt Stadsmuseets klassificeringskarta och anses därmed ha synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Under hösten 2015 fick  Ett utmanande projekt då byggnaderna är blåmärkta enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, vilket innebär "synnerligen höga kulturhistoriska  Enligt Stadsmuseets klassificeringskarta 2019 är dock även denna fastighet blåklassad, vilket kan diskuteras då huset är att betrakta som en ”pastisch”.