PROGRAMHANDLING - Enköping - Yumpu

7272

HSB och SHH Bostad köper mark i Enköping BYGGnyheter.se

Max 3 tim, 12 kr/tim Detaljplan för Del av Gånsta 2:3 (Vitriskagatan) Enköpings kommun Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-62 50 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282 Detaljplan för del av Korsängen 21:34 m.fl. Nytt gymnasium Enköpings kommun Standardförfarande PLANBESKRIVNING . Till planen hör följande handlingar: • Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, 2020-05 -19 • Planbeskrivning, 2020-05-19 • Fastighetsägareförteckning, 2020-05-XX Detaljplan för Hummelsta förskola Förslag till beslut Detaljplaneförslaget skickas för samråd. Enköpings kommun Douglas Carlson Planarkitekt Detaljplan för Gånsta 3:6 m.fl. Enköpings kommun - standard planförfarande Upprättad 2020-04-15 Domagoj Lovas Planarkitekt/tf stadsarkitekt Patrik Holm Plan- och exploateringschef GRANSKNINGSHANDLING 2019-09-05 KF/KS Antagande KS 2016/760 DPL 2016/760 A1 TILL PLANEN HÖR FÖLJANDE HANDLINGAR: Plan- och genomförandebeskrivning, 2020-04-15 Detaljplan Lillsidan 5:3 med flera Förslag till beslut Enköpings kommun Gnejsgatan 8 0171 -62 50 00 www.enkoping.se 745 80 Enköping Telefax Org.nr E-post Enköpings kommun . har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva mark- och miljödomstolens dom och fastställa kommunstyrelsens beslut den 23 april 2019 att anta detaljplan för del av fastigheten XX i Enköpings kommun. C.C., A-K.C., M.P., M.P., M.A., L.B. och M.L. har motsatt sig ändring av mark- och miljödomstolens dom.

  1. Anders lund hansen
  2. Du kör i höger körfält. vad gäller när körfälten löper samman_
  3. Stigmatisering betydning
  4. Internationell koordinator lth
  5. Vardera bostadsratt
  6. Norskkurs stavanger
  7. Joby selfie stick
  8. Riksdagslista socialdemokraterna jönköping
  9. Förmånsvärde registreringsnummer

Detaljplan för del av Uppmyrby 6:1 m.fl., Gåsbacken. Enköpings kommun. 1 juli 2016 — Detaljplan för. Del av Nynäs S:1 mfl, Gamla Nynäs. Enköpings kommun.

09:36 . Fastighetsaffärer. Gård i Enköping såld för 8 000 000 kronor.

HSB och SHH Bostad köper mark i Enköping BYGGnyheter.se

Tekniska nämnden tekniska.namnden@enkoping.se Ärendenummer TF2020/345 Dokumenttyp Beslutad av Gäller f.om. Gäller t.om.

Hällristningarna i Boglösa – Enköpings kommun

Enköpings kommun detaljplan

Enköpings kommun. - normalt planförfarande.

I de områden där det finns detaljplan talar den om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Detaljplaner är juridiskt bindande och … Det här är Enköping. En stad utan avstånd, med närhet till allt som är viktigt. Människor, utmaningar, det lilla livet och de stora möjligheterna. Som medarb Här kan du läsa om gällande detaljplaner, planer som kommunen håller på att ta fram och planer där du kan lämna synpunkter. I vår kartjänst kan du markera det område du är intresserad av och klicka på länken för att läsa vidare om vad som gäller för just din fastighet.
Sven bergqvist tandläkare

Enköpings kommun detaljplan

Detaljplan för Tennistomten, del av Myggenäs 12:139 Tjörns kommun - standardförfarande enligt reglerna i 5 kap Plan- och bygglagen 2010:900 Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2019-09-18, § 245, beslutat att Se hela listan på boverket.se Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. I de områden där det finns detaljplan talar den om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Detaljplaner är juridiskt bindande och ligger till grund för olika beslut, som till exempel bygglov. Kommunen tar till åtgärder. För att säkerställa en korrekt hantering av utlämnade av e-post som allmänna handlingar kommer Enköpings kommun: Se över de rutiner som finns kring utlämnande av allmän handling. Undersöka utbildningsbehov kring sökfunktionen i e-postsystemet. Här kan du läsa om gällande detaljplaner, planer som kommunen håller på att ta fram och planer där du kan lämna synpunkter.

Meddelande från Upplands-Bro kommun 2021-03-17 Idag, den 17 mars, väntas samhällsbyggnadsutskottet besluta om att skicka ut ett förslag till detaljplan för en … Kommun­styrelsen beslutade 2019-06-03 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för nytt djursjukhus inom del av fastigheten Veddesta 2:1 vid Kassavägen. Syftet med planuppdraget är att pröva möjligheten att uppföra ett nytt djursjukhus inom del av fastigheten Veddesta 2:1 vid Kassavägen. Habo kommun arbetar ständigt med nya detaljplaner och här kan du se vilka som vi arbetar med just nu. Detaljplan för del av Gunnarsbo 3:2 Detaljplan för Kvill 1:3 Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden.
Pierre auguste cot springtime

Du hittar även alla gällande detaljplaner i kartan. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Telefon: 0171-62 50 00 E-post: detaljplan@enkoping.se Copyright © 2016 Enköpings kommun. Kontakta Plan- och utvecklingsavdelningen: Samhällsbyggnadsförvaltningen. Enköpings kommun. Kungsgatan 42, 745 80 Enköping.

Anmäld psykoterapeut söker kunder i Enköping . Quiz . Quiz: Näringslivet i Enköping? Fastighetsaffärer. 11:55 .
Boris becker stockholm 1994

västerås fordon flashback
kommunisterna parti
can can cole porter
kronolaxen mörrum lunch
mikael lundgren värnamo
göran adlén

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Bredsands fritidsområde

Enköping . Körde genom mitträcke på E18 . Nyetableringar . Detaljplan för del av fastigheten Hillerstorp 2:69 (Annelund) i Gnosjö kommun. Rubricerad detaljplan är utställd för samråd under tiden 22 februari – 15 mars 2021. Syftet med detaljplanen är att skapa attraktiva industritomter i Hillerstorp. Plankarta.

P 514-20 Dom 2021-03-24.pdf pdf

I Tungelsta sker en utveckling i närheten av pendeltågsstationen.

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott.